Voor wie

Meyra voert veelal woningaanpassingen uit in opdracht van gemeenten, instellingen en particulieren. De belangrijkste doelgroepen voor onze dienstverlening zijn:

  • Senioren die zelfstandig wonen als prioriteit hebben. Vaak zijn enkele eenvoudige aanpassingen al toereikend om de veiligheid en zelfstandigheid aanmerkelijk te verbeteren. Hierbij kunt u onder meer denken aan het plaatsen van een wandbeugel bij het toilet of het verwijderen van drempels waarover de bewoner makkelijk kan struikelen.
  • Volwassenen met een fysieke beperking. Onze specialisten zijn bekend met de beperkingen die aandoeningen als MS, ALS en Parkinson met zich meebrengen. Ook bieden wij oplossingen voor mensen met aangeboren afwijkingen en handicaps als gevolg van ongevallen. De aanpassingen die wij aanbrengen zijn erop gericht om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de cliënt nog wel heeft. En dat is meer dan velen denken.