Hulpmiddel aanvragen

Wanneer u merkt dat u om bepaalde redenen minder mobiel wordt, kan uw gemeente u hierin ondersteunen door een mobiliteitshulpmiddel aan u in bruikleen te verstrekken. Om een aanvraag hiervoor in te dienen, neemt u contact op met uw gemeente. Hier kunnen zij u de lokaal geldende procedure uitleggen.

Als u een hulpmiddel van de gemeente in bruikleen krijgt, moet u met een aantal zaken rekening houden:

  • Voor een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. Deze is landelijk vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand.

  • De invloed op het soort hulpmiddel dat u in bruikleen krijgt, is zeer beperkt. Wanneer u zelf een hulpmiddel aanschaft is de keuzevrijheid voor u groter.
  • Het indienen van een aanvraag bij de gemeente kan veel tijd en inspanning vergen.